Schoolbegeleiding

Schoolbegeleiding
Soms gaat het op school niet zoals uw kind het nodig heeft. Het huidige passend onderwijs is niet passend voor ieder kind.

  • te volle klassen
  • een leerkracht/school die andere inzichten heeft dan u
  • prestatiedruk
  • faalangst
  • aandoeningen en daarbij leermoeilijkheden die een andere interpretatie nodig hebben
  • eenzijdige kijk op het probleem van het kind

Er kunnen allerlei factoren zijn waardoor uw kind niet op zijn/haar best kan presteren. Alle kinderen verdienen aandacht van de leerkracht of docent, maar sommige kinderen hebben dat extra duwtje nodig. Wat kan de school doen om uw kind (beter) te begeleiden? Welke kennis is nodig om de moeilijkheden van een andere kant te bekijken?

Therapeutisch Ouderschap gaat in gesprek met alle partijen die betrokken zijn bij het kind. Samen wordt er gekeken naar wat er nodig is en wat er geboden kan worden. Zo ontstaat er een plan van aanpak waarbij een ieder zich gezien en gehoord voelt.

Naast de gesprekken is het ook mogelijk, in overleg met school, dat er observaties in de klas worden gedaan. Zo krijgen de ouders/verzorgers én de school een objectief beeld van wat het kind laat zien. Op die manier kan iedereen meehelpen aan gewenst gedrag bij het kind én kan er gewerkt worden aan de juiste begeleiding vanuit de ouders en school. Door samen te werken, ontstaat er een team rondom het kind waardoor hij/zij meer en meer kan groeien.