Veronique

Wat fijn dat je de tijd neemt om rond te kijken op de website Therapeutisch ouderschap. Mijn naam is Veronique Renting en ik houd mij bezig met het ondersteunen en begeleiden van kinderen en jongeren.  Ook begeleid ik ouders/verzorgers die wat extra hulp kunnen gebruiken bij de opvoeding van hun kind(eren). Daarnaast verzorg ik gastlessen en informatie-avonden op scholen, thuis, lokale zalen en instanties. 

Ik ben een gediplomeerd juf en docent met ruime ervaring als: leerkracht, docent, mentor, opvoedingsondersteuner, spreker, trainer, auteur, ervaringsdeskundige in hechtingsstoornissen en vroegkinderlijk trauma. 

In mijn eigen zoektocht naar informatie over hechtingsstoornissen ontdekte ik dat dit weinig voorhanden was. Ik merkte ook dat vele ouders/verzorgers op zoek zijn naar de juiste hulpverlening, maar dat de wachtlijsten enorm lang zijn, of niet passend bij de situatie of het gezin. Daarnaast kwamen er steeds meer ouders daar mij toe die specifiek vroegen naar mijn ervaringen en informatie om verder te kunnen met hun kind of met zichzelf.

Kortom, ik ontdekte een kloof tussen de kennis van professionals en (ervaringsdeskundige) ouders. Ouders die zich niet altijd begrepen voelden, zowel bij instanties, scholen en zelfs familie. En deskundigen die niet altijd de juiste informatie bleken te hebben om gezinnen te kunnen helpen. Met therapeutisch ouderschap hoop ik ouders en jongeren weer op weg te helpen, een steun in de rug  te zijn, of mensen te voorzien van informatie.  Want:

Je hoeft het niet alleen te doen